Terug naar nieuwsoverzicht

Wilma Wonen en gemeente Lisse ondertekenen overeenkomst

De ontwikkeling van Nieuw Trompenburg is weer een stap dichterbij! Wilma Wonen en de gemeente Lisse zijn het eens geworden over de bouw van de 64 woningen. Wethouder Jeffrey van Haaster en Ronald Tol, directeur van Wilma Wonen, tekenden woensdag 7 juli de anterieure overeenkomst. In zo’n overeenkomst is vastgelegd hoe wordt omgegaan met openbaar groen, waterberging en infrastructuur.
 

Het ondertekenen van de overeenkomst is een mooi moment waar beide heren enthousiast op reageren. Wethouder Jeffrey van Haaster: “Ik ben blij dat dit braakliggend terrein eindelijk bebouwd kan worden. Een prettige samenwerking met Wilma Wonen zorgt ervoor dat de ontwikkeling voorspoedig verloopt.”
 

Ronald Tol van Wilma Wonen vertelt: “Nieuw Trompenburg is een prachtige nieuwbouwlocatie die ons op het lijf geschreven is. Het is heel fijn om als projectontwikkelaar bij te kunnen dragen aan een ontwikkeling als deze en Lisse, samen met de gemeente, nóg wat mooier te maken.”

 

Hoe nu verder?
Nu de overeenkomst getekend is, gaan we verder met de ontwikkeling van Nieuw Trompenburg. Begin dit jaar stemde het college van B&W al in met het voorontwerp van het bestemmingsplan. We hebben de plannen verder uitgewerkt en kunnen na de zomervakantie het ontwerp bestemmingsplan ter inzage neerleggen. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd hierop reageren met een zogenaamde ´zienswijze´. Indien er geen zienswijzen zijn binnengekomen stelt de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan vast.

 

Meer over de planning


Extra aandacht voor verkeersafwikkeling
Een deel van de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan heeft geleid tot een uitgebreid verkeersonderzoek. De gemeente Lisse is, samen met een deskundig bureau, al enige tijd bezig met dit onderzoek. Hierin wordt aandacht besteed aan de verkeersafwikkeling. Het moet duidelijkheid geven over de bestaande situatie, de situatie met de komst van Nieuw Trompenburg en een eventuele toekomstige ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de Vuursteeglaan.
Omwonenden worden hierbij betrokken. De uitkomsten van het verkeersonderzoek, die betrekking hebben op het plan Nieuw Trompenburg, worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan en voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente Lisse.

 

Meer weten over het bestemmingsplan?
Wilt u meer weten over het bestemmingsplan van Nieuw Trompenburg? Lees ook het vorige nieuwsbericht. U kunt zich aanmelden als belangstellende, dan krijgt u voortaan vanzelf een e-mail als er nieuws is.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Ik geef toestemming voor:

Meer info