Disclaimer voor Nieuw Trompenburg

Wilma Wonen verleent u hierbij toegang tot www.nieuwtrompenburg.nl (“de website”). Wij publiceren hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Wilma Wonen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wilma Wonen.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nieuw Trompenburg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wilma Wonen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wilma Wonen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 

Op alle foto’s en bestanden van Dirk van Egmond Fotografie is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan Dirk van Egmond.  Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dirk van Egmond is niet toegestaan.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info